Lægaard Mølles venner

 

Artikler
om Lægaard Mølle

Møllehjulet sættes
på plads

Den sidste møller

Lægaard Mølle
genopstår


Foto i glimt

Benny Boysen 1978

Er det muligt at
renovere møllen

 

Lægaard Mølle på søndag d. 19. juni 2022.

Adresse: Lystanlægget 5, 7500 Holstebro
Åben: Kl. 10-16   
Entré: Gratis
www.laegaard-moelle.dk
 

Aktiviteter: Rundvisning udenfor og indenfor i møllebygningen.
Møllehjulet og el-generatoranlæg 12V/230V kører og der er mulighed for fremvisning af generatoranlægget.
Tag evt. selv kaffe og kage med og nyd vores terrasser.

 
Der er legeplads til børnene.
Gode parkeringsmuligheder og offentlige toiletter i nærheden.

  

Generel info: Dansk Mølledag holdes altid på den 3. søndag i juni.

Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

Flere andre europæiske lande – Holland, Tyskland, Belgien, Sverige m.fl. fejrer også national mølledag på forskellige bestemte dage hvert år. Vi er således med i en kulturel fejring af alle de gamle møller i hele Europa.
Ca. 100 danske møller deltager, og vi forventer, at der vil være over 50 arbejdende vand- og vindmøller, såfremt vejret tillader det.

Mange deltagende møller har aktiviteter for børn og voksne. Melsalg og snobrødsbagning, folkedans, musik og kulturhistorie med udstillinger ude og inde. Møllelaugenes frivillige hjælpere vil fortælle og demonstrere møllerne i funktion.

På hjemmesiden www.danskmølledag.dk kan man hurtigt finde de møller, der er nærmest den egn eller det område, man ønsker at besøge. På hjemmesiden kan du blandt andet finde uddybende information om mølleriets historie i Danmark, kort over de deltagende møller, fotos m.m.

 


Lægaard Mølle 2022

Omgivelserne om Lægaard Mølle begynder at tage form. Bækken som slynger sig mellem malerhuset og møllehuset er sikret og over bækken er der lavet en fin bro så nu er der adgang til møllehuset fra vest. Mølleholdet som består af gamle erfarne håndværkere  er stolte af deres fine bro. Senere vil der blive opsat rækværk. Der skulle helst ikke være nogen som faldt i vandet.
det indvendige af møllehuset skal senere renoveres.

Kaj Bech a/s har lavet kantsikring af gangarealer med kantsten.

skitseforslaget til denne renovering ses herunder.

Foto. Jan Paarlberg.


Skitse over den foreslåede renovering.

Lægaard Mølle – Nu sker der omsider noget. Renoveringen af selve Møllehuset, således det kan tages i bruges til arrangementer af kulturel art.

Færch fonden har doneret 100.000 kr. og lokal og Anlægsfonden har doneret 200.000 kr. Det er ikke nok til dækning af udgiften til Renoveringen, men der søges videre hos forskellige fonde. Endvidere arbejder der på en lettere adgang til terrassen foran møllehjulet.

Foto den 16. juni 2021.

 

 

 
 

Hvem kan og vil bruge et ny renoveret Møllehus?

 


Øverste tegning som Møllehuset kan komme til at se ud.
Nederste tegning situationen i dag.
 


Hvem kan og vil bruge
et nyrenoveret Møllehus?

Der er flere forslag til indretning af Møllehuset, men et af forslagene indeholder et anrette køkken hvor der kan laves kaffe med videre til publikum. Toiletter også til handicappede og et depotrum. Som mødelokale til foredrag vil der være plads til ca. 80 personer.

Der er flere muligheder i det ny renoverede Møllehus. Der er mulighed for små intim koncerter af forskellig art, Fortæller aftener med lokalhistorisk indhold. Kulturelle foredrag, med den rigtige indretning kan huset bruges til møder af forskellig art.

Mange små foreninger leder med lys og lygte efter steder hvor deres bestyrelses møder kan afholdes uden det koster en formue, hertil vil mange sige. ”Frivillighuset og Kulturhuset” i Nygade kan det ikke bruges – jo men her er der ikke adgang for politisk orienterede foreninger.

Møllen og Møllehuset kan blive en del af et grønt bælte fra Nørreport og til Viborgvej gennem Sygehusområdet. Med små oaser hvor der er borde og bænke til afslapning for byens borgere og besøgende. Møllehuset vil her kunne servere is, kaffe og kager eller hvad man nu kunne finde på.

El lille travetur med Lystanlæggets parkeringsplads som udgangspunkt gennem Østergade til Store Torv og op igennem Nørregade, som nogen har udnævnt til ”Danmarks smukkeste gågade” Forbi City ´bindingsværkshuset bygget af "Smør Marie" og Det gamle Rådhus med skulpturen "Maren po æ voun" som bliver puttet under jorden hver. stående på pladsen foran og til Nørreport og ned igennem ”Martiny Park” ( tidligere overlæge) forbi Møllesøen og Møllehuset til parkeringspladsen.

Picnic kurven kunne jo også pakkes og fortæres en solskins dag i anlægget på det nye terrasse som er foran møllehjulet imens der lyttes til fuglenes kvidren og vandet der plasker lystigt fra møllehjulet.

Det vil være flot hvis dette vil stå færdigt sammen med det nye anlæg som skal stå færdig i 2023. Hvor Holstebro Lystanlæg har 200 års jubilæum

Mølllehuset den 7. februar 2020.


Anlægget i maj


August 2019


Anlægget i efterårsfarver

   

Lægaard Møllen den 14. februar 2020.
3 foto. 

Lægaard Mølle juli 2019.
 

Holstebro mandag formiddag, - enorme regnmængder satte Lægaard Møllehus næsten under vand, selv inde i huset var vandmængden kommet, op gennem kloakafløb. Generator rummet her vand vandet kommet plus er stor del af det øvrige hus var ramt.

Den nybyggede terrasse med borde og bænke var helt dækket med vand. I forhold til normal vandstand var vandstanden måske steget op fra 60 -  80 cm.

<

 Omkring Lægaard  Mølle den 16. december 2019

 

Lægaard Mølle

Gamle håndværkere har sammen med unge på produktionsskolen på Lægaard Landbrugsskole i næsten et år arbejdet med fremstilling af et nyt møllehjul til Lægaard Mølle.
 Møllehjulet er på plads og vil i mange år kunne ses af Anlæggets mange besøgende.

Møllehjulets igangsætning Markeres den 30. august kl. 16.00 Hvor Borgmester HC Østerby er tilstede og tovholder og idemand for projektet Ole Rømer vil fortælle om forløbet af renoveringen. Efter markeringen vil der være forfriskninger.

Møllehuset er blevet renoveret udvendigt, Der er lavet nyt møllekonsol. I møllerummet er der opsat en el generator som producerer strøm til ind og udvendig belysning i og omkring huset, overskydende energi bruges til opvarmning i huset.

Næste del af projektet er renoveringen af det indvendige af møllehuset, som nok tør siges trænger til en kærlig hånd.

 

 

 <>

Video film om starten, møllens renovering  i 2016 til 29. juni,
hvor den næsten er færdig.
Filmen kan også ses hos PhotoCare Holstebro.
Længe næsten 40 minutter.

 

<>

  

Torsdag middag kom der vand på Lægaard Mølle. Generalprøven forløb tilfredsstillende.
Mange måneders solidt håndværksarbejde udført af gamle håndværks mestre, stod sin prøve.
Møllehjul og montering af denne er et flot stykke arbejde. som byen Holstebro kan glæde sig over i mange år.
Ole Rømer som fremsatte ideen om møllen og møllehusets renovering er, den som skal roses for dette stykke arbejde. Uden dette initiativ ville der om føje år kun have været en ruin, hvilket møllen og møllehuset var stærkt på vej til.

 

 
 
 


Lægaard Mølle 20. juni 2019

Lægaard Mølle 13 juni 2019

 


 Lægaard Mølle med terrassen  -  som næsten er færdig. 07. 06 2019

Elvest a/s Måbjerg Skolevej 23 har sponsoreret lamper og opsætning.
 

29, maj

Juni
Efter planen bygges der terrasse foran møllen, og så vidt vides,  laves der toilet og køkken i møllehuset
 

Foreningen til renovering af Lægaard Mølle CVR: 38998129 v/ Ole Rømer Slotsgade 10.4 sal 7500 Holstebro